ابتکار برای تمیزی آکواریوم

یک ابتکار عالی برای تمیز کردن ساده تر آکواریوم

Front of my Aquarium


من که هیچ وقت تمیز کردن کف آکواریوم را دوست نداشتم . با این روش فقط کافیه ظرف را از آب در آورد و زیر شیر آب شست . همین !

Substrate of my Aquarium

ته این ظرف دارای سوراخ هایی که به در آوردنش از آب کمک می کنه

میشه در این ظرف حتی سنگ هوا را هم قرار داد یا گیاه مصنوعی و یا طبیعی درون آن کاشت