گفتگوی لاک پشتی

لاک پشت گوش قرمز خزنده منخودمم فکر نمی کردم گفتگوی لاک پشتی به اینجا برسه ، الان 1500 نفر ثبت نام کردن و مباحث زیادی توش بحث شده است. فکرش را هم نمی کردم گفتگو در مورد مسایل مربوط به لاک پشتها طرفداران زیادی در ایران داشته باشه. البته هدف از به وجود آوردن وبلاگ لاک پشتها و سایر فعالیتهای من و دوستان دیگرم در فروم گفتگوی لاک پشتی آشنا کردن سایر افراد با شرایط مناسب نگهداری از لاک پشتها بوده است.