مشکل در فرندفید

از آنجایی که هیچ چیز به عیب نیست بلاخره فرند فید هم دم به تله داد و ...