مريم حيدر زاده

يك از علايقه من مطالعه و گوش دادن به اشعار است و يكي از شاعران و شايد هم ترانه سرايان مورد علاقه من مريم حيدرزاده است ، شايد باورش سخت باشه ولي من تقريبا هر شب با صداي دكلمه مريم حيدرزاده به خواب مي روم . گوش دادن به دكلمه اشعار مريم از زبان خودش براي من بسيار لذت بخش و آرامش بخش است . هيچ شاعري و يا ترانه سرايي براي من مثل مريم حيدر زاده نيست ، تفكر مريم در مورد عشق و زيبايي هاي جهان واقع تكان دهنده است . اين تاثير زياد از مريم حيدر زاده باعث شد من PDF اشعار آخرين كتاب او را براي دوستان بسازم و براي دانلود قرار دهم ، اميدوارم دوستان از اين PDF استفاده كنند و به جادوي اشعار مريم حيدرزاده پي ببرند .

کتاب های آنلاين E-Book مريم حيدر زاده :
PDFنسخه PDF كتاب يا تو يا هيچ كس از مريم حيدر زاده

PDFنسخه PDF كتاب مثل هيچ كس از مريم حيدر زاده