ذخيره و بازيابي اطلاعات

تحقيق من مورد رسانه هاي جديد ذخيره و بازيابي اطلاعات ، حاوي اطلاعاتي در مورد CD , DVD , HD DVD , Disc Blu-ray , HVD . نسخه PDF اين مقاله را از لينك زير دانلود كنيد .

ذخيره و بازيابي اطلاعات دانلود كتاب ذخيره و بازيابي اطلاعات