پندهایی به دانشجویان کامپیوتر

جول اسپالسکی مقاله معروفی دارد که آغاز سال 2005 یعنی 3 سال پیش نوشته است . پندهایی به دانشجویان کامپیوتر :

1. نوشتن را پیش از فارغ التحصیلی یاد بگیرید .
2. زبان C را پیش از تمام شدن درستان یاد بگیرید.
3. اقتصاد خُرد را پیش از فراقت از تحصیل فرا بگیرید.
4. درسهایی که کامپیوتری نیستند را تنها به این خاطر که کسل کننده هستند سرسری نگیرید.
5. دیگر نگران فرصتهای شغلی که نصیب هندی ها می شود نباشید.
6. مهم نیست که چه می کنید دوره کارآموزی خوبی بردارید.
7. بدنبال راهنمایی و کمکِ حرفه ای بگردید تا عزت نفس پیدا کنید.

ترجمه کامل فارسی مقاله پندهایی به دانشجویان کامپیوتر